Out of office


I’m not working today. If you send me an email, you’ll get this autoreply:

Jeg svarer ikke på epost i dag, da jeg klimastreiker.

Vi har ikke mange årene på å gjøre noe med den menneskeskapte klimakrisen. Ting går for sakte, i år brukte vi opp jordens ressurser for i år før utgangen av juli.

Jeg tror vi lenger fremme vil snakke om “de som var på feil og de som var på riktig side av historien”. Og jeg er overbevist om at det i så tilfelle vil være de unge som streiker i dag som vil være på riktig side. Det å ikke gjøre noe er i økende grad å plassere seg på feil side av historien, og derfor streiker jeg også i dag.

Hvis du også bryr deg om denne saken, er noe av det absolutt viktigste du faktisk kan gjøre å bruke stemmen din ved valget søndag 9. september og alle valg deretter.

Jeg kommer tilbake til deg over helgen. Ring meg om det haster.

//

I’m not replying to emails today, as I’m on strike for climate.

We don’t have many years left to do something about the man-made climate crisis. Things are moving to slow; this year we spent this years resources before end of July.

I believe we’ll talk about those who were “on the right or wrong side of history” in the future. And I’m convinced that if that’s the case, it’ll be those on strike today who’ll be on the right side. Not doing anything is increasingly the same as placing yourself on the wrong side of history, and that’s why I’m on strike today.

If you care about this issue, probably the most important thing you can do is to vote at the upcoming elections this Sunday - and every election thereafter.

I’ll get back to you with a reply over the weekend. Call me if it’s urgent.

//Kjetil